De Geschiedenis Van De Muziek.

 

De Invloed Van De Muziek In 

De Maatschappij.

 

Wat Betekend Muziek Volgens De Encyclopedie ?

Muziek is een woord dat afkomstig is van het Griekse mousiké : Kunst der Muzen.

Bij de oude Grieken was dat het de aanduiding voor de artistieke opvoeding in het algemeen, in tegenstelling tot de lichamelijke opvoeding.

Pas in de christelijke tijd werd het die kunsttak, die uit de combinatie van melodie, harmonie en ritme is opgebouwd.

Muziek bestaat uit geordende tonen.

 

Wat Betekend Muziek Volgens Het Woordenboek ?

MUZIEK:

-Toonkunst; Muziekgezelschap; er zit muziek in, er is wat van te verwachten.

POP:

-Pop is van het woord 'POPULAIR' afkomstig.

"POPULAIR" : bij het volk geliefd; voor het volk verstaanbaar.

Wat Voor Soorten Muziek Is Er Zoal ?

Rock, Reggae, Soul, Rap, Jazz, Heavy Metal, blues en Gospel, Country en Western, Afrikaanse muziek , Disco , Punk (New Wave), ... . 

De ‘Nichten-’ of ‘Glitterrock’ (1972).

Rock- and -Roll, een in het midden van de jaren vijftig in de Verenigde Staten ontstane populaire muziekvorm die elementen bevat van ‘zwarte Rhythm and Blues’ en ‘blanke Country and Western’.

Reggae, een volksmuziek van Jamaica, ontstaan uit de melodisch eenvoudige Blues bevat (waartoe ook Ska behoort). Werd in de jaren zestig en zeventig meer complex, met sociaal getinte teksten (opstand tegen het gezag; ‘terug- naar -Afrika’- gedachte (Rasta)).

Jazz, oorspronkelijk de muziek van de Noordamerikaanse negers, ontwikkelde zich einde 19de eeuw vooral in het zuiden der Verenigde Staten, werd beïnvloed door westerse religieuze- en harmoniemuziek,Afrikaanse muziek en de slavernij.

Blues, oorspronkelijk langzaam lied van de Noordamerikaanse negers met vaste harmonisch schema van 12 maten; ontwikkelde zich tot vorm in de Jazz.

Country- and -Western, naam van de muziek van het Noordamerikaanse platteland, gespeeld en gezongen door blanke boeren; veel kenmerken van de Schotse, Engelse en Duitse volksmuziek. De huidige Country- and -Western muziek is overwegend commercieel. In het begin van de jaren zeventig kreeg deze muziek invloed op de Amerikaanse popmuziek.

Disco, benaming voor een muziek (vereenvoudigde Soulmuziek) en dansrage in de tweede helft van de jaren zeventig. In samenhang hiermee hadden discotheken en discofilms groot succes.

Punk, een agressieve stroming in de popmuziek (tweede helft van de jaren zeventig ontstaan in Engeland) die zich afzette tegen de bestaande popmuziek en de maatschappij; terugkeer naar de eenvoud van het begin van de Rock-’N-Roll; in de Verenigde Staten ontstaan gelijktijdig de zogenaamde NEW WAVE (meer complexe muziek en minderagressief) (1976).

NAAR BOVEN.